ELECTLifelong Learning Programme / Education and Culture DG
ForsidenBakgrunnAktiviteterResultaterArkivPartnereLinkerEPCDKontakt-Choose language
-
  Aktiviteter    
ELECT-prosjektet skal:

• Identifisere klubbhusmedlemmenes utdanningsmål og behov og etablere individuelle læringsveier.

• Forbedre deltakernes ferdigheter og læreevne ved å aktivisere og motivere dem til å delta i korte kurs (f.eks. yrkesveiledning, IKT og språk).

• Planlegge og organisere to europeiske Internett-baserte fjernstudiekurs.

• Utvikle et sett med støttede utdanningsverktøy i samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

• Styrke samarbeid og forståelse mellom klubbhusenes læringsfellesskap og utdanningsinstitusjoner.

• Planlegge og organisere et pilotkurs i støttet utdanning og utarbeide en fagkrets for støttet utdanning for klubbhusene.
Stakes - National Research and development Centre for Welfare and Health Inclusive Employment Initiatives -group