ELECTLifelong Learning Programme / Education and Culture DG
ForsidenBakgrunnAktiviteterResultaterArkivPartnereLinkerEPCDKontakt-Choose language
-
  Forsiden    
ELECT project imageElect-prosjektene (European Learning Communities for Training of People with Mental IIlnesses) har som mål å styrke klubbhusene som læringsfellesskap og gi mennesker som har vært psykisk syke, mulighet til utdannelse og tilgang til arbeidsmarkedet. ELECT-sammenslutningen omfatter klubbhus, klubbhuskoalisjoner og læringsbaser fra sju europeiske land. STAKES vil fungerer som prosjektkoordinator. Prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonens program for livslang læring.

Klubbhusene tilbyr et alternativt læringsmiljø og læringsmuligheter for mennesker som har vært psykisk syke. Klubbhusene kan forbedre studentenes grunnleggende ferdigheter og læreevne ved å aktivere og motivere dem til å delta i ulike typer korte kurs, f.eks. i yrkesveiledning, IKT og språk. Klubbhusene bidrar til å identifisere studentenes læringsmål og gjøre dem i stand til å følge individuelle læringsveier.

Prosjektet styrker samarbeid og forståelse mellom klubbhusenes læringsfellesskap og utdanningsinstitusjoner i samarbeidslandene. Prosjektet skaper et sett med støttede utdanningsmetoder for klubbhusmedlemmer som har som mål å studere i utdanningsinstitusjoner, og studenter som har fått sine studier avbrutt på grunn av psykisk sykdom. Støttet utdanning gjør det lettere å begynne på og fullføre studier med godt resultat i utdanningsinstitusjoner.

I sluttfasen av prosjektet vil ELECT organisere et pilotkurs i støttet utdanning, som vil oppsummere prosjektets erfaringer og foreløpige resultater.
Stakes - National Research and development Centre for Welfare and Health Inclusive Employment Initiatives -group