ELECTLifelong Learning Programme / Education and Culture DG
ForsidenBakgrunnAktiviteterResultaterArkivPartnereLinkerEPCDKontakt-Choose language
-
  Resultater    
• Klubbhusenes læringsfellesskap – en rapport om god praksis.

• En gjennomgang av metoden for støttet utdanning – hjelpe mennesker å komme tilbake til samfunnet etter å ha vært psykisk syke, og studere i utdanningsinstitusjoner.

• To europeiske Internett-baserte fjernstudiekurs.

• Pilotkurs i støttet utdanning for klubbhustrenere og assistenttrenere.

• En fagkrets for opplæringskursene i støttet utdanning for de europeiske klubbhusene.

• Fem internasjonale prosjektmøter.

• Nettsted, nyhetsbrev, brosjyrer (på sju språk).

• Evalueringsrapport.

•Interimrapport og endelig rapport
(Alle rapporter skal publiseres på engelsk. Rapportsammendragene skal oversettets til ulike språk).
Stakes - National Research and development Centre for Welfare and Health Inclusive Employment Initiatives -group