ELECTLifelong Learning Programme / Education and Culture DG
HemsidaBakrundAktiviteterResultatArkivPartnersLänkarEPCDKontakt-Choose language
-
  Aktiviteter    
ELECT-projektet ska:

• Identifiera klubbhusmedlemmarnas utbildningsmål och – behov och skapa individuella inlärningsvägar

• Förbättra elevernas baskunskaper och inlärningsförmåga genom att aktivera och motivera dem att delta i korta kurser (t.ex. yrkesvägledning, informations- och kommunikationsteknik, språk)

• Planera och organisera två europeiska datorstödda distanskurser

• Utveckla ett verktygssortiment för understödd utbildning i samarbete med utbildningsinstitut

• Förbättra samarbetet och öka medvetenheten mellan klubbhusanslutna inlärningscentra och utbildningsinstitut

• Planera och organisera en pilotkurs om understödd utbildning och skapa en läroplan för klubbhusens understödda utbildning
Stakes - National Research and development Centre for Welfare and Health Inclusive Employment Initiatives -group