ELECTLifelong Learning Programme / Education and Culture DG
HemsidaBakrundAktiviteterResultatArkivPartnersLänkarEPCDKontakt-Choose language
-
  EPCD    
EPCDEPCD – europeiskt partnerskap för klubbhus-utveckling

En överenskommelse för att bilda ett öppet partnerskap för klubbhusutveckling, EPCD, har träffats mellan följande parter: The International Centre for Clubhouse Development (ICCD), den finska myndigheten för nationell forskning och STAKES, utvecklingscentrum för välfärds- och hälsofrågor, certifierade utbildningscentra i Europa, europeiska klubbhuskoalitioner och några oberoende klubbhus. EPCD ska verka för klubbhusrörelsen i Europa och för kontinuerlig utveckling av olika komponenter av klubbhusmodellen.

De övergripande målen för EPCD-samarbetet ska vara:

- Att förbättra den sociala integrationen. EPCD verkar för utbildnings- och arbetsmarknadsintegration, för att personer med psykiska funktionshinder och psykosociala problem i större utsträckning ska få större tillträde till dessa områden.

- Att öka möjligheterna för brukarna av psykiatrisk vård, liksom för före detta brukare, att delta i de stödjande sysselsättningarna inom klubbhusrörelsen.

- Att stärka och expandera ICCD:s nätverk och verksamheterna i de europeiska klubbhusen samt att stärka relationerna med de utomstående parter som bidrar till klubbhusutvecklingen.

- Att samordna och stödja den europeiska forskningen om klubbhusmodellen och samla in resultaten från forskningen som ligger till grund för en internationell avhandling.

Alla europeiska klubbhus, liksom framtida koalitioner av klubbhus, har rätt att ansluta sig till EPCD, genom att skriva under denna överenskommelse. STAKES är den organisation som har ansvaret för förvaltandet av EPCD. För att delta i, eller dra sig ur, arbetet med EPCD ombedes klubbhusen att vända sig till STAKES.

Här kan du ladda ner EPCD-broschyren.

Stakes - National Research and development Centre for Welfare and Health Inclusive Employment Initiatives -group