ELECTLifelong Learning Programme / Education and Culture DG
HemsidaBakrundAktiviteterResultatArkivPartnersLänkarEPCDKontakt-Choose language
-
  Resultat    
• Klubbhusanslutna inlärningscentra - En rapport om god praxis

• En översyn av den understödda utbildningens metoder – att bistå personer som återhämtar sig från psykisk ohälsa med att klara studier vid utbildningsinstitut

• Två europeiska datorstödda distanskurser

• Pilotkurs om understödd utbildning för klubbhuslärare och kamratlärare

• En läroplan för de europeiska klubbhusen understödda utbildningskurs

• Fem internationella projektmöten

• Webbplatser, nyheter, broschyrer (på sju språk)

• Utvärderingsrapport

• Interims- och slutrapport
(Alla rapporter ska publiceras på engelska.
Sammanfattningar av rapporterna kommer att översättas till olika språk.)
Stakes - National Research and development Centre for Welfare and Health Inclusive Employment Initiatives -group