ELECTLifelong Learning Programme / Education and Culture DG
EtusivuProjektin taustaToimintaTuotoksetArkistoPartneritLinkitEPCDYhteystiedot-Choose language
-
  EPCD    
EPCDEPCD - Yhteistyösopimus klubitalotoiminnan kehittämiseksi Euroopassa (European Partnership for Clubhouse Development)

Klubitalotoiminnan kansainvälinen kehittämiskeskus ICCD, Eurooppalaiset Klubitalo-koulutuskeskukset, muutamat yksittäiset Klubitalot sekä Stakes ovat muodostaneet avoimen kumppanuusverkoston, jonka tavoitteena on kehittää Klubitalomenetelmää Euroopassa.


EPCD-kumppanuusverkoston keskeiset tavoitteet:

• Edistää mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan, koulutukseen ja työelämään Euroopassa.

• Parantaa mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia osallistua kuntouttavaan klubitalotoimintaan eri Euroopan maissa.

• Voimistaa ja laajentaa ICCD:n vaikutusta Euroopassa ja lisätä yhteistyötä Eurooppalaisten Klubitalojen sekä muiden sidosryhmien kesken.

• Edistää klubitalomallin tutkimusta, kerätä tutkimustuloksia ja levittää niitä kansainvälisesti.

Kaikilla Eurooppalaisilla Klubitaloilla ja tulevilla Klubitaloverkostoilla on mahdollisuus liittyä EPCD-kumppanuusverkostoon. STAKES toimii EPCD-sopimuksen koordinaattorina ja yhteystahona. Lisätietoja Ville Grönbergiltä tai Esko Hänniseltä (ks. yhteystiedot). Tällä hetkellä (8.5.2008) kumppanuusverkostossa ovat mukana kaikki ELECT-projektin partnerit sekä Milanon Klubitalo (Itaca).

Lataa EPCD-esite tästä (englanniksi)
Stakes - National Research and development Centre for Welfare and Health Inclusive Employment Initiatives -group